” Katakanlah: Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang kamu sembah. Dan kamu tidak pula ( pernah ) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Untuk mu agama mu, dan untuk ku agama ku.. “

Advertisements