Lingkungan, keturunan, pergaulan dan pengalaman, membentuk pandangan hidup seseorang, sehingga dia melalui jalan sendiri dalam hidupnya, yang tidak serupa dengan jalan hidup orang lain.

Caranya berfikir, kesukaannya, yang tidak di sukainya, semuanya menjadi kepunyaannya sendiri. Kita bandingkan kita di dunia ini dengan orang yang tinggal di sebuah kaki gunung. Tidaklah sama bentuk gunung itu pada pandangan orang yang tinggal di Utara dengan orang yang tinggal di Selatan, orang yang melihatnya dari jauh atau yang sedang mendakinya. Kalau sekiranya ditanyakan kepada masing-masing, bagaimana bentuk gunung itu tentu dia akan menyatakan apa-apa yang kelihatan oleh nya. Apa yang dikatakannya itu tentulah benar, dari segi dirinya. Itulah sebabnya tidak sama pandangan orang terhadap hidup jni, berlain-lain pendapat akal, menurut pengalaman dan pergaulan.

Advertisements