1. Pengembalian kedaulatan dan kuasa orang Melayu serta pemberian keutamaan kepada orang Melayu dalam pentadbiran kerajaan.

2. Keperluan di pinda perlembagaan supaya dapat di laksanakan undang-undang Allah dan di kekalkan kedaulatan dan kuasa orang Melayu di peringkat antarabangsa.

3. Keperluan diwujudkan satu ‘rupa bangsa Melayu’ (Malaysian Citizenship) dengan menerima keahlian bukan Melayu tanpa menjejaskan kepentingan bukan Melayu.

4. Pengubahan dasar yang lebih adil untuk bukan Melayu dengan memastikan hak dan kedudukan mereka di jamin dan di ambil kira untuk kepentingan mereka dan masyarakat umum.

5. Perlaksanaan konsep keadilan dan demokrasi dengan memberi perlindungan kepada semua warganegara dan menjamin kebebasan beragama, berpolitik, berfikir dan menyuarakan pendapat asalkan ia tidak bercanggah dengan perlembagaan dan undang-undang negara; dan

6. Perlantikan Perdana Menteri, Menteri-menteri, Timbalan-timbalan Menteri, Gabenor, Pemerintah Angkatan Tentera di pegang oleh orang Melayu.

Advertisements