Orang bukan Islam juga menikmati hak ini, iaitu hak untuk meyakinkan orang Islam tentang pandangannya. Dua sebab boleh menunjukkan dan menguatkan hak orang bukan Islam ini dalam Islam.

Pertama, proses dakwah adalah hubungan dua hala; proses berhujah dan membalas hujah. Ia tidak boleh berlaku kecuali dalam satu dialog bebas di antara dua orang atau pihak. Keyakinan begini terhasil daripada proses dialetik bukan merupakan tujuan Islam.

Keyakinan dengan cara ini menganggap manusia adalah kertas putih (tabula rasa) yang dibentuk oleh guru dan ianya tidak benar. Jenis pengetahuan yang di persoalkan disini tidak sesuai kecuali yang mencungkil beberapa tindak balas dan menghasilkan beberapa perubahan dalam pengubahan subjek.

Kedua, ianya hanya menjadi baik sekiranya orang Islam dibenarkan untuk berdakwah dan orang bukan Islam juga diberikan hak yang sama. Hak bertimbal balik itu tidak akan mengalami penyalahgunaan oleh sebarang pihak kerana ianya sama dimiliki oleh mereka disebabkan kemanusiaan mereka. Ianya tidak boleh dipertikaikan bahawa orang bukan Islam mungkin tidak berdakwah kepada orang Islam.

Orang Islam dianggap mengetahui tentang kebenaran paling berharga yang dimiliki mereka. Sekiranya mereka tidak berupaya menolak dakwah orang bukan Islam, tugas mereka adalah menetapkan diri dalam agama mereka atau sekurang-kurangnya dengan meminta nasihat daripada orang yang berilmu dalam agama mereka.

Sekiranya mereka keluar dari Islam disebabkan dakwah orang bukan Islam, kelemahan pada ilmu dan iman merekalah yang perlu dipersalahkan. Islam tidak meminta mereka dilindungi oleh orang yang jahil, tetapi mereka mereka perlu mengajar dan menjadikan mereka berilmu.

Diperingkat mana sekalipun, dengan kemajuan moden dalam teknologi komunikasi, tiada perlindungan sebegitu atau pengasingan boleh dilakukan. Hujah lawan akan sampai pada mereka dengan apa cara sekalipun, dan perlindungan yang ada untuk mempertahankan daripada hujah ialah hujah yang lebih baik, sahih dan benar.

Apa yang perlu ditakutkan dari pelaksanaan hak bukan Islam ini ialah hasutan atau pengkianatan terhadap negara Islam, atau ummah Islam secara keseluruhannya.

Tetapi penyampaian yang jujur daripada pihak mana sekalipun, mesti dibenarkan untuk diteruskan tanpa membiarkan atau dihalang oleh sebarang sumber.

Posted via DraftCraft app

Advertisements