.. Satu perkara yang kita semua ketahui ialah pembesar-pembesar Melayu telah mengasingkan diri daripada rakyat jelata.. UMNO ini tiada mendapat sokongan daripada pembesar-pembesar politik. UMNO ini bertulangbelakangkan rakyat jelata sahaja.. Pembesar-pembesar itu berdiri di barisan kerajaan British, kerajaan Melayu dan hartawan-hartawan dalam negeri ini..

.. Buruk atau baik bangsa kita itu tiada boleh diubah perasaan kebangsaan Melayu itu. Begitu juga Cina dan India yang datang dari negeri yang merdeka yang mempunyai sejarah yang mereka bermegah-megah dan berasa sombong dengannya..

.. Janganlah disifatkan bangsa tuan-tuan itu sebagai lembu yang siapa sahaja boleh mencucuk hidungnya. Ketahuilah bahawa bangsa kita ini sanggup memerintah negerinya sendiri sekiranya tidak diganggu oleh penjajah yang ada sekarang ini dan boleh bekerjasama dengan lain-lain bangsa yang menumpang dalam negeri ini..

.. Kebanyakan orang kita menyangka iaitu dengan tidak ada British memelihara dan menjaga kita maka kita akan menjadi umpan bagi makanan bangsa lain yang menumpang duduk di sini. Selagi perasaan seumpama ini tidak dihapuskan maka selama itulah kita akan di hambakan oleh sebarang bangsa yang datang ke negeri ini..

.. Baik apa pun kesilapan yang harus telah dilakukan oleh British di dalam riwayat penjajahannya yang panjang itu adalah suatu perkara yang telah terbukti dengan seterang-terangnya iaitu British telah menjadi johan keadilan dengan undang-undang dan cara hidup yang teratur..

Advertisements