Apakah bukti orang berakal?

Pantangnya mengerjakan pekerjaan yang rendah menurut timbangan budiman, biar perutnya lapar, tidak mahu membuat malu, walaupun akan diejekkan.

Apakah bukti orang berakal?

Perkataannya tidak banyak yang tak berguna.

Dengan tiga perkara, pertama dengan mengenal utusannya, kedua membaca tulisannya, ketiga menunjukkan timbangan.

Yang sebesar-besar saksi atas akal orang, ialah caranya menghadapi orang lain.

Advertisements