1. Pengembalian kedaulatan dan kuasa orang melayu serta pemberian keutamaan kepada orang melayu di dalam pentadbiran kerajaan.

2. Keperluan dipinda perlembagaan supaya dapat dilaksanakan undang-undang allah dan dikekalkan kedaulatan kuasa orang melayu di peringkat antarabangsa.

3. Keperluan di wujudkan ‘rupa bangsa melayu’ ( malayan cirizenship ) dengan menerima keahlian bukan melayu tanpa menjejaskan kepentingan bukan melayu.

4. Pengubalan dasar lebih adil untuk bukan melayu dengan memastikan hak dan kedudukan mereka dijamin dan di ambil kita untuk kepentingan mereka dan masyarakat umum.

5. Perlaksanaan konsep keadilan dan demokrasi dengan memberi perlindungan kepada semua warganegara dan menjamin kebebasan beragama, berpolitik, berfikir, dan menyuarakan pendapat asalkan ia tidak bercanggah denagn perlembagaan dan undang-undang negara, dan

6. Perlantikan Perdana Menteri, menteri-menteri, timbalan-timbalan menteri, gabenor, pemerintah angkatan tentera di pegang oleh orang melayu.

Advertisements