undang-undang

‘ berkenaan dengan undang-undang yang akan dipakai oleh negeri ini ialah undang-undang yang kita biasa dan yang dapat memberi keadilan kepada awam. dan juga undang-undang yang boleh menerima perubahan dari satu masa ke satu masa..’

Advertisements