“berkenaan dengan pelajaran, kita dengan sedaya upayanya akan mencuba mengurangkan bilangan orang buta huruf dengan mengadakan tempat-tempat pelajaran bagi mereka. berkenaan dengan sekolah, kita berasa patut diadakan undang-undang ‘mesti belajar’ dan orang yang suka belajar di dalam sekolah bangsanya sendiri untuk mempelajari bahasanya akan di benarkan berbuat demikian..”

Advertisements