.. negara dan bangsa yang merdeka, menumbuhkan kemerdekaan peribadi juga. orang menerima akan pembahagian pekerjaaannya dengan rela. biar dia menjadi seorang pembawa kereta, tukang beca, jualan sayur; tidak dirasainya ada manusia menekannya. segala kewajipan itu akan dilaksanakannya dengan penuh tanggungjawab. dia yakin bahawasanya pekerjaan lain tidak akan selesai, sekiranya pekerjaannya itu tidak selesai pula. dia adalah anggota dari satu bangsa besar, dan kumpulan segenap peribadi itulah yang menjelmakan peribadi bangsa..

Advertisements