” saya berani mengatakan bahawa tidak ada negara.. yang akan menjadi sempurna sampai ahli-ahli falsafah yang menguasai negara.. “