Anda mungkin tidak bersetuju dengan saya bahawa bukti yang di tunjukkan oleh etika kristian adalah terlalu jauh. Bukti saya ialah tidak mempunyai dasar lain lagi untuk menjadi dasar bagi melancarkan kritikan saya. Sekiranya dasar saya bersifat dalaman hanya kepada krisian, kritikan saya hanya menjadi satu hasil kerja untuk kristian. Sebaliknya, sekiranya ia bersifat luaran kepada kristian, kritikan saya menjadi sama seperti kerja ibn hazm atau orang islam di zaman pertengahan yang lain atau Karl Marx atau ateis barat yang lain. Starategi saya ialah untuk memilih suatu bentuk yang walaupun luaran kepada kristian ( kepercayaan kristian) tetapi masih lagi berbentuk dalaman kepadanya.

Advertisements