setiap manusia tidak boleh hidup bersendirian tetapi ia perlu hidup bermasyarakat. oleh sebab itu sebagai khalifah setiap manusia itu berperanan di dalam masyarakatnya seperti menganjak kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. apabila semua manusia bertanggungjawab terhadap masyarakatnya, maka lahirlah kasih sayang, hormat menghormati dan kerjasama di dalam masyarakat tersebut.

Advertisements