ilmu merupakan suatu alat yang penting untuk menjalankan tugas sebagai khalifah allah. tanpa ilmu seseorang itu tidak dapat membezakan yang mana baik dan yang mana buruk, yang mana perlu di lakukan terlebih dahulu dan yang mana perlu di kemudiankan. ilmu yang di titik beratkan di dalam islam adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu mengenal allah dan rasulnya atau ilmu fardu ain, kerana apabila seseorang itu mengetahui ilmu fardu ain, ia dapat beribadat kepada allah dengan sempurna.
di samping mempelajari ilmu fardu ain, setiap manusia juga perlu mempelajari ilmu fardu kifayah yang berhubung dengan kehidupan seharian seperti ilmu berkaitan dengan dengan politik, ekonomi, sosial dan sebagainya. kedua-dua ilmu ini ( fardu ain & kifayah ) penting demi kebahagian, di dunia dan juga akhirat.

Advertisements