ibadah dalam islam bukan hanya terbatas kepada hubungan dengan allah semata-mata bahkan juga merangkumi hubungan manusia dengan sesama manusia juga. ia juga merangkumi aspek kehidupan seperti dalam bidang ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan sebagainya..

Advertisements