keberanian bersopan, keberanian budi, ialah berani menyatakan sesuatu perkara yang diyakini sendiri akan kebenarannya, walaupun akan dibenci oleh orang lain. di dalam lidah syarak, pekerti yang sedemikian namanya amar ma’aruf, nahyu anil mungkar, menyuruh berbuat baik mencegah berbuat jahat.

di dalam masyarakat perlu ada orang-orang yang berani menyatakan perkara-perkara yang dipandangnya benar itu, baik pun dengan sikap menyerang. misalnya menyatakan kesalahan perkara-perkara yang telah terbiasa pakai orang, telah beradat, padahal tidak lagi sesuai dengan zaman. dan boleh juga sikap menangkis, yakni kelihatan sesuatu hal yang bersalahan dengan kebenaran, dilakukan atau di ucapkan oleh orang lain, padahal tidak ada orang yang berani membantah itu, lalu kita bantah dengan alasan yang cukup.

tidaklah sesuatu bangsa akan tegak, tidaklah suatu faham akan dapat didirikan, kalau sekiranya di dalam bangsa itu sendiri tidak ada orang yang berani menyatakan kebenarannya.